سخنرانی صوتی

 

وبینار هزار روز حصر افتاب با حضور اردشیر امیرارجمند و دکتر محمدتقی کروبی


سخنرانی آقایان مزروعی و موسوی خوئینی در وبینار جنبش سبز و انتخابات ریاست جمهوری


اظهارات حضار و پرسش و پاسخ در وبینار جنبش سبز و انتخابات ریاست جمهوری


سخنرانی آقای کاظمیان در وبینار انتخابات ۹۲، فرصت ها و چالش ها


سخنرانی آقای افشاری در وبینار انتخابات ۹۲، فرصت ها و چالش ها


اظهارات حضار و پرسش و پاسخ در وبینار انتخابات ۹۲، فرصت ها و چالش ها


فایل صوتی سخنرانی آقای سلامتیان در وبینار بررسی نقش نظارتی پارلمان

دریافت فایل


فایل صوتی سخنرانی آقای گرامی مقدم در وبینار بررسی نقش نظارتی پارلمان

دریافت فایل


سخنرانی مهدی فتاپور در دومین نشست سفیران سبز امید، تابستان ۱۳۹۱، گوتنبرگ
موضوع: تشکیلات جوانان و دانشجویان

دریافت فایل

متن خبر سخنرانی


سخنرانی کاظم کردوانی در دومین نشست سفیران سبز امید، تابستان ۱۳۹۱، گوتنبرگ
موضوع: تجربه کنفدراسیون دانشجویان

دریافت فایل

متن خبر سخنرانی


سخنرانی فرخ نگهدار در دومین نشست سفیران سبز امید، تابستان ۱۳۹۱، گوتنبرگ
موضوع: تشکیلات و سازمان

دریافت فایل

متن خبر سخنرانی


سخنرانی تقی رحمانی در دومین نشست سفیران سبز امید، تابستان ۱۳۹۱، گوتنبرگ
موضوع: دموکراسی ملی و اقوام

دریافت فایل

متن خبر سخنرانی


سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در اولین نشست سفیران سبز امید، تابستان ۱۳۹۰، پاریس
موضوع: آرمان و سیاست

دریافت فایل

متن خبر سخنرانی


پرسش و پاسخ بعد از سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در اولین نشست سفیران سبز امید، تابستان ۱۳۹۰، پاریس

دریافت فایل


 

ارسال به:

[Balatarin] [Facebook] [Google-plus] [Twitter] [Google] [Email]

 دیدگاه خود را نویسید

( مورد نیاز است )

( مورد نیاز است )


2012 © سفیران سبز امید استفاده از مطالب سایت یا بخشی از آن با ذکر منبع بلامانع است. info@safiranesabz.com