اردیبهشت ۰۲۱۳۹۳
 
زندان اوین

سفیران سبز امید – تشکل های عضو سفیران سبز امید با صدور بیانیه ای خواهان معرفى و مجازات عاملان و آمران ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ٣۵٠ زندان اوین شدند.

به گزارش وبسایت سفیران سبز امید، در این بیانیه که به امضای تشکلهای دانشجویان سبز نروژ (نُرسا)، راه سبز اتاوا، راه سبز امید گوتنبرگ (رساگ)، راه سبز ایرانیان بریتانیا (رساب)، راه سبز ایرانیان مالزی (رسام)، کانون دانشجویان و دانش اموختگان اصلاح طلب مقیم آلمان (کادِص)، کانون دکتر علی شریعتی پاریس و کانون دکتر مصدق میلان رسیده آمده است: «وقتى امنیتى کردن جرائم سیاسى وسیله اى براى حذف هیات منصفه از دادرسى متهمان گشته است، دیگر چه جاى تعجب از وقوع پنج شنبه سیاه اوین؟ که این واقعه نه نخستینش بوده و نه واپسینش خواهد شد. مسیر آشناست. زخمى که خورده اند از انتخاباتى که گذشت. دولتى که از کف رفته. امیدى که به میان مردم بازگشته از براى تغییر و اصلاح.»

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

وقتى دستگاه قضایى مملکت، بیدادگاهى است که متهم سیاسى را بدون داشتن حقوق مصرح در قانون، به تیغ قاضى مى سپارد، وقتى زندانبان و بازجو، مالکان بى حرف و حدیث روزهاى اسارتند، وقتى از بازجویى گرفته تا سر دواندن اجراى حکم و روز ملاقات و مرخصى زندانى و … همگى ابزار شکستن زندانیان سیاسى گشته اند، وقتى هیچ ناظر بى طرفى حق نظارت بر قلمرو خداوندگاران نشسته در دستگاه قضا را ندارد، وقتى امنیتى کردن جرائم سیاسى وسیله اى براى حذف هیات منصفه از دادرسى متهمان گشته است، دیگر چه جاى تعجب از وقوع پنج شنبه سیاه اوین؟ که این واقعه نه نخستینش بوده و نه واپسینش خواهد شد.
مسیر آشناست. زخمى که خورده اند از انتخاباتى که گذشت. دولتى که از کف رفته. امیدى که به میان مردم بازگشته از براى تغییر و اصلاح. و نانى که آجر مى شود اگر دیر بجنبند. افسار کار که به دست اصلاح گران پرصبر بیافتد، لحظه، لحظه رفتن مردان طایفه افراط است. حیاتشان به التهاب است و بحران. و مماتشان در ثبات است و آرامش. شاه کلید برگشتشان به سکان مملکت، یأس مردمان است از کلید تدبیر. مرگ امید باید فرا رسد تا ضامن رجعت مردمان حلقه افراط باشد.
پس نفرت مى افکنند و بحران مى سازند. بذر خشونت مى پاشند با عریان ترین چهره. بحران را چنان مى سازند که هر اصلاح گرى را ناچار کنند از انتخاب یک دوراهى. دو راهى که یک سویش، پذیرش این ظلم مبرهن است و سکوتى منفعلانه و سوى دیگرش مقاومتى است کم نتیجه در برابر قدرتى تا به دندان مسلح.
دولت نوپاى روحانى، اگر قصد آن دارد که به ورطه تکرار وقایع تلخ سالهاى پر بحران اصلاحات نیافتد، نیازمند اقدامى است شجاعانه. زدودن مظاهر افراط، تنها راه چاره امروز ایران است. چرا که سکوت و مماشات با افراطى ترین نیروهاى رخنه کرده در نظام، عاقبتى جز ناکامى دولت و یأس مردمان به همراه ندارد.
ما وقایعى از این دست را، پاسخ آن بخشى از حکومت مى بینیم که براى یأس مردم از مسیر انتخابات گذشته و ناکام گذاردن دولت از وعده هاى انتخاباتى خویش، به هر عمل ناصوابى توسل مى جوید.
هر چند که امیدى نیست به احقاق حقوق عزیزان دربندمان، اما به حکم وظیفه شهروندى دستگاه قضا را دعوت مى کنیم به رعایت قانون و نبستن چشم خود به روى این همه شقاوت. شاید بد نباشد که براى یک بار هم که شده دستگاه قضایى کشور، قبل از هر نهاد دیگرى، اقدام به معرفى و مجازات عاملان و آمران حادثه تلخ بند ٣۵٠ اوین کند.
از نهادهاى امنیتى کشور مى خواهیم که با طرح اتهاماتى نظیر شورش زندان و حمل وسایل غیر قانونى و … توجیه گر ضرب و شتم ناجوانمردانه مامورین تحت امر خود نباشند. و به جاى فرار به جلو و توجیه این عمل شنیع، به فکر اصلاح امور و پاسخگویى به افکار عمومى باشند.
از رییس جمهور محترم مى خواهیم که با حمایت از زندانیان بى پناهى که هیچ دادرسى براى دادخواهى خویش ندارند، التیام بخش رنج طاقت فرسایى باشد که بر آنان رفته است.
همچنین از آقاى روحانى انتظار داریم که هیاتى را مرکب از افرادى با سلایق گوناگون سیاسى، مامور بررسى و تحقیق از چون و چراى واقعه رخ داده نماید و گزارش آن هیات را به اطلاع مردم برساند.
از دولت تدبیر و امید انتظار داریم تا با پاسخگویى به شبهات موجود، پیرامون حضور نیروهاى وزارت اطلاعات در ضرب و شتم زندانیان، نسبت به رفع نگرانى افکار عمومى اقدام نماید.
حادثهء تلخ بند ٣۵٠ اوین بار دیگر نشانمان داد که آن غده سرطانى که روزى رییس جمهور اصلاحات خبر از درمانش داده بود، هنوز در بطن نظام ریشه مى دواند. ما به جد از دولت کنونى انتظار داریم که تا دیر نگشته تدبیرى کند تا شاهد وقوع زنجیره اى بحران نباشیم. بحرانهایى که در وهله اول رقم زنندگان حماسه ٢۴ خرداد را هدف گرفته و در وهله دوم دولت تدبیر و امید را.

۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
سفیران سبز امید، متشکل از:

دانشجویان سبز نروژ (نُرسا)
راه سبز اتاوا
راه سبز امید گوتنبرگ (رساگ)
راه سبز ایرانیان بریتانیا (رساب)
راه سبز ایرانیان مالزی (رسام)
کانون دانشجویان و دانش اموختگان اصلاح طلب مقیم آلمان (کادِص)
کانون دکتر علی شریعتی پاریس
کانون دکتر مصدق میلان

ارسال به:

[Balatarin] [Facebook] [Google-plus] [Twitter] [Google] [Email]
2012 © سفیران سبز امید استفاده از مطالب سایت یا بخشی از آن با ذکر منبع بلامانع است. info@safiranesabz.com